Postanowienia ogólne

Polityka prywatności Sklepu – serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.schiedel.com/, określa jakie dane osobowe Klientów będą gromadzone i przetwarzane oraz w jakim celu będą one wykorzystywane. Polityka prywatności zawiera także informacje w jaki sposób można edytować, poprawiać i usuwać dane Klientów.

Dane Klientów pozostaną anonimowe do momentu zarejestrowania na stronie https://sklep.schiedel.com/ i utworzeniu indywidualnego konta, do którego Klient ma dostęp po nadaniu loginu oraz hasła.

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, tj. „SCHIEDEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000145897, posiadająca numer NIP: 7541018541 oraz numer REGON: 531017529, z kapitałem zakładowym w wysokości 14.620.000,00 złotych, nr telefonu 77 456 83 10, e-mail: sklep@schiedel.com (zwany dalej w niniejszym dokumencie: Administratorem lub Spółką), będący jednocześnie Sprzedawcą.

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781 ze zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 344).

Administrator zapewnia, że dołoży należytej staranności w celu ochrony danych osobowych oraz będzie gromadził dane osobowe zgodnie z prawem i w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych usług.

Zakres i cel gromadzenia danych

Administrator będzie gromadził i przetwarzał następujące dane Klientów: imię i nazwisko Klienta, firma Klienta (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer NIP (jeśli dotyczy), adres pocztowy Klienta, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.

Dane będą wykorzystywane przez Administratora w celu:

niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień Klienta i Umowy sprzedaży,

realizacji dostawy na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem kuriera,

realizacji płatności za dokonane przez Klienta Zamówienia, w tym również wystawienie faktury,

marketingu i promocji własnych Produktów i usług, przesyłania ofert i informacji handlowych – w przypadku wyrażenia stosownej zgody przez Klienta.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 roku) – w zakresie danych, przetwarzanych w celu niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży,

art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 roku) – w zakresie danych, przetwarzanych w celu marketingu i promocji własnych Produktów i usług, przesyłania ofert i informacji handlowych.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak niezbędnych danych lub podanie danych niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych może uniemożliwić świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

Informacje dotyczące danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W związku z transferem danych osobowych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, tj. Facebook, Google, dane osobowe będą przekazywane tym podmiotom na zasadach określonych w ramach użytkowania tych serwisów.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, a w przypadku wykorzystywania danych dla celów marketingowych – nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługują: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody;

Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można skontaktować się drogą mailową: inspektorodo@schiedel.com.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.

Pliki cookies i podobne technologie

Sklep stanowi podstronę witryny internetowej www.schiedel.com, należącej do Schiedel GmbH & Co. KG z siedzibą w Monachium (dalej: „Witryna”).

Witryna wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które identyfikują urządzenie końcowe (komputer, smartphone, tablet) użytkownika (Klienta lub osoby odwiedzającej stronę internetową Sklepu, niezależnie od tego, czy dokona zakupów) i są przechowywane (zapisywane) na urządzeniu końcowym użytkownika.

Pliki cookies zawierają m. in. takie dane jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik, w celu połączenia się ze stroną internetową. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe użytkownika, na jego podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika.

Pliki cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Klientów.

Większość plików cookie wykorzystywanych przez Schiedel GmbH & Co. KG  to „sesyjne pliki cookie”, które są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty w Witrynie. Umożliwiają nam one rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas jego następnej wizyty w Witrynie.

Obecnie Witryna Schiedel GmbH & Co. KG  wykorzystuje następujące pliki cookie:

Menedżer tagów Google

YouTube

Double Click

Schiedel GmbH & Co. KG

Użytkownicy mogą ustalać sposób korzystania z tych plików cookie. Wszystkie obecne przeglądarki mają opcję ograniczenia lub całkowitego zablokowania przechowywania plików cookie, ogólnie lub tylko w przypadku niektórych witryn. Zwracamy jednak uwagę, że użytkowanie i łatwość użytkowania naszej Witryny zostanie zmniejszona, jeśli pliki cookie nie będą dozwolone. Użytkownicy mogą również zarządzać wieloma plikami reklamowymi online za pośrednictwem strony internetowej Stanów Zjednoczonych http://www.aboutads.info/choices lub europejskiej strony internetowej http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Wszystkie dane użytkownika (takie jak adresy IP, nazwy użytkowników, itp.) są przechowywane anonimowo w celu uniemożliwienia ustalenia tożsamości. Indywidualne ustawienia prywatności

Google Analytics

Witryna korzysta z funkcji udostępnianych przez usługę analizy sieci Google Analytics. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA (Google). Google Analytics wykorzystuje wyżej opisane pliki cookie w formie plików tekstowych przechowywanych w komputerze użytkownika.  Informacje gromadzone przez pliki cookie dotyczące korzystania z naszych produktów i usług online są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeśli jednak w portalu zostanie aktywowana anonimizacja IP, Google wcześniej ograniczy adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Google wykorzystuje te informacje w imieniu Schiedel GmbH & Co. KG  do oceny wykorzystania produktów i usług online Schiedel GmbH & Co. KG , przygotowania raportów o produktach i usługach online oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszych produktów i usług online oraz z Witryny. Następnie są tworzone anonimowe profile użytkowników na podstawie przetworzonych danych.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą ustawić oprogramowanie przeglądarki, by uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki z poniższego linku, użytkownicy mogą także uniemożliwić przesyłanie do Google i przetwarzanie przez Google danych zebranych przez pliki cookie w związku z korzystaniem z naszych produktów i usług: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Niektóre starsze przeglądarki internetowe mogą nie obsługiwać wtyczki przeglądarki rezygnującej z plików cookie Google. Jeśli użytkownik chce używać starszej przeglądarki, może wyłączyć pliki cookie w jej ustawieniach.

Więcej informacji na temat wykorzystania przez Google danych do celów reklamowych oraz ustawień i opcji braku zgody można znaleźć w następujących witrynach Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl (Jak Google wykorzystuje dane podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów),   http://www.google.com/policies/technologies/ads (Jak Google wykorzystuje pliki cookie w reklamach),   http://www.google.de/settings/ads (Kontroluj informacje, których Google używa do wyświetlania reklam) i  http://www.google.com/ads/preferences(Kontroluj, które reklamy pokazuje Google).

Menedżer tagów Google

Niniejsza witryna korzysta także z Menedżera tagów Google firmy Google (patrz punkt (2) powyżej). Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami witryny za pośrednictwem pojedynczego interfejsu. Usługa nie tworzy plików cookie i nie gromadzi danych osobowych. Usługa aktywuje inne tagi, które mogą gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie uzyskuje jednak dostępu do takich danych. W przypadku wyłączenia na poziomie domeny lub plików cookie ustawienie zostanie wprowadzone dla wszystkich tagów śledzących aktywowanych za pomocą Menedżera tagów Google.

YouTube

Nasze treści internetowe zawierają materiały wideo z serwisu YouTube przechowywane w witrynie http://www.YouTube.com, które można odtwarzać bezpośrednio w naszej witrynie. [Wszystkie tego rodzaju materiały są udostępniane z użyciem trybu prywatności, co oznacza, że żadne dane dotyczące użytkownika nie są przesyłane do serwisu YouTube, jeśli użytkownik nie odtwarza materiałów wideo. Dopiero w przypadku odtworzenia materiału wideo przesłane zostaną dane wymienione w punkcie 2. Nie mamy wpływu na przesyłanie tych danych.]

W momencie odwiedzin serwis YouTube otrzymuje informację o tym, że użytkownik uzyskał dostęp do wybranej podstrony naszej witryny. Ponadto przesyłane są dane wymienione w § 3 niniejszego oświadczenia. Dzieje się tak bez względu na to, czy użytkownik loguje się za pomocą konta YouTube, czy też logowanie następuje bez konta użytkownika. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na koncie Google, dane zostaną przypisane bezpośrednio do tego konta. Aby uniknąć powiązania danych z profilem użytkownika w serwisie YouTube, należy się wylogować przed naciśnięciem przycisku. Serwis YouTube przechowuje dane w postaci profilów użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań marketingowych i/lub personalizacji witryny. Dane są analizowane w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostosowania reklam i informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o ich aktywności w naszej witrynie. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na tworzenie profili użytkowników zgodnie z polityką serwisu YouTube.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez serwis YouTube można znaleźć w treści polityki prywatności. Dodatkowe informacje na temat praw użytkownika i ustawień prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy . Firma Google przetwarza dane użytkowników na terenie Stanów Zjednoczonych i przestrzega treści porozumienia Privacy Shield pomiędzy UE i USA: rel = „noopener noreferrer”, https://www.privacyshield.gov/EU-US 

Integracja Map Google

W niniejszej witrynie korzystamy z oferty Map Google. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio w witrynie, umożliwiając wygodne korzystanie z funkcji map.

W momencie odwiedzin Google otrzymuje informację o tym, że użytkownik uzyskał dostęp do wybranej podstrony naszej witryny. Ponadto przesyłane są dane wymienione w § 3 niniejszego oświadczenia. Dzieje się tak bez względu na to, czy użytkownik loguje się za pomocą konta Google, czy też logowanie następuje bez konta użytkownika. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na koncie Google, dane zostaną przypisane bezpośrednio do tego konta. Aby uniknąć powiązania danych z profilem użytkownika w usługach Google, należy się wylogować przed naciśnięciem przycisku. Firma Google przechowuje dane w postaci profilów użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań marketingowych i/lub personalizacji witryny. Dane są analizowane w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostosowania reklam i informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o ich aktywności w naszej witrynie. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na tworzenie profili użytkowników zgodnie z polityką firmy Google.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki można znaleźć w treści polityki prywatności dostawcy. Dodatkowe informacje na temat praw użytkownika i ustawień prywatności także można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy . Firma Google przetwarza dane użytkowników na terenie Stanów Zjednoczonych i przestrzega treści porozumienia Privacy Shield pomiędzy UE i USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US.

Wykorzystanie wtyczek mediów społecznościowych serwisu Facebook

Ze względu na nasze dążenie do analizowania, optymalizacji i zapewnienia działania naszej oferty internetowej (w znaczeniu art. 6 (1), lit. DSGVO) niniejsza witryna korzysta z wtyczki społecznościowej serwisu Facebook, dostarczonej przez firmę Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Powiązania z serwisem obejmują wykorzystanie logo Facebook i pojęć „Lubię to!”, „Komentarze” i „Udostępnij” w kolorach serwisu Facebook (niebieskim i białym). Informacje na temat wszystkich wtyczek serwisu Facebook można znaleźć pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Firma Facebook Inc. przestrzega europejskich przepisów o ochronie danych osobowych i treści porozumienia Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika i serwerami serwisu Facebook. Operator witryny internetowej nie ma żadnego wpływu na charakter i zakres danych przesyłanych przez wtyczkę na serwery firmy Facebook Inc. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Wtyczka informuje firmę Facebook Inc. o odwiedzinach użytkownika w witrynie. Możliwe także, że zapisany zostanie adres IP użytkownika. Jeżeli podczas odwiedzin w witrynie użytkownik zaloguje się na swoim koncie Facebook, informacja ta zostanie powiązana z kontem użytkownika.

W przypadku korzystania z funkcji wtyczki – np. udostępnienia lub „polubienia” postu – stosowne informacje także zostaną przesłane do firmy Facebook Inc.

Aby podmioty stowarzyszone firmy Facebook Inc. nie mogły uzyskać dostępu do tych informacji za pośrednictwem konta Facebook, należy wylogować się z serwisu Facebook przed przejściem do niniejszej witryny i usunięciem przechowywanych plików cookie. Profil w serwisie Facebook zapewnia dostęp do dodatkowych ustawień dotyczących przetwarzania danych w celach reklamowych i umożliwia wycofanie zgody na wykorzystywanie danych użytkownika w celach promocyjnych. Ustawienia te można znaleźć tutaj:

Informacje na temat tego, jakie dane, w jakim celu i zakresie są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane przez firmę Facebook oraz informacje na temat praw użytkownika i dostępnych ustawień ochrony prywatności można znaleźć w Polityce prywatności serwisu Facebook. Polityka jest dostępna tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/

Wykorzystanie wtyczek mediów społecznościowych serwisu XING

Nasza witryna korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą usług jest firma XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

W przypadku wywołania strony zawierającej wbudowane funkcje serwisu Xing następuje połączenie z serwerami firmy Xing. Według naszej wiedzy nie są gromadzone żadne dane osobowe. Nie ma miejsca zapisywanie adresów IP, a zachowania użytkowników nie są analizowane.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i przycisku udostępniania XING można znaleźć w treści Polityki prywatności firmy XING pod adresem:  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Postanowienia końcowe

Klient – celem korzystania ze Sklepu – wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora gromadzonych danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Administrator zapewnia, że dołoży należytej staranności w celu zapobiegania nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych Klientów, ich utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu, poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych.

Klient jest obowiązany do ochrony swojego loginu i hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 02.11.2020 roku. Administrator danych zastrzega prawo zmiany Polityki prywatności.